Баал Беріт

Баал Беріт

Баал Беріт (або Ель Беріт) — ім’я божества, якому поклонялися в ранній ізраїльський період у храмі Сихема (Суд. 9:4). Цей храм було зруйновано у 12 столітті до н. є. Авімелехом, напівсихемський сином великого судді Гедеона (Єробаала), після придушення їм контрзаколоту. Сам Авімелех прийшов до влади як «цар» за допомогою засобів храму Баал-Беріт. Про це свідчить старозавітний переказ про короткочасне правління Авімелеха, коли в місті існував храм цього бога. Культ Баал-Беріта здійснював значний вплив на релігійний розвиток Ізраїлю. Що говорить нам про те, що Баал-Беріт був не просто божественним свідком завіту між групами людей, але сам був божественним партнером у завіті.

Те, що Книга Ісуса Навина і Суддів не містить розвиненої традиції завоювання Сихемської області, багато в чому, на думку деяких учених, пов’язано з впливом святилища Баал-Беріта (Нав. 24).

Син Гедеона Авімелех уклав з мешканцями Сихема во іменем Баал-Беріта договір, згідно з яким він ставав царем (Суд 8:33; Суд 9:4.46). Цей союз, укладений під знаком язичницького божества, проіснував лише три роки, оскільки «послав Господь злого духа між Авімелехом та між сихемськими господарями, і зрадили сихемські господарі Авімелеха,» (Суд 9:22). Так Бог зруйнував завіт, який Авімелех, знехтувавши завітом Божим, уклав зі своїм народом.

Наявна інформація вказує швидше на божественний завіт між місцевим Баалом і деякими жителями Сихема, в якому Баал виступав як хранитель місцевої політичної угоди. Однак стає очевидним той факт, що Гедеон встановив недовговічне царювання в Сихемі, яке мало сумні наслідки за царювання Авімелеха. Служіння Авімелеха людям Еммора може свідчити про деяке визнання завіту з Баал-Берітом. У Суддів 9:30 якийсь Зевул з’являється як «правитель» міста, а також описується як начальник Єруббаала. Кажуть, що і Єруббаал, і Зевул служили людям Еммора. Чи можливо, що відмова Гедеона від царювання в Сихемі (Суд. 8:23) якимось чином була пов’язана з відмовою визнати Баал-Беріта богом династії? Він відкинув титул «цар», хоч і виконував цю функцію, тому що таке царство могло бути прийнятним для сихемітів тільки во ім’я Баал-Беріта.

Як Ель Беріт, «бог завіту», чи Баал Беріт, «владика завіту», діяли у самому договорі? Це є ключовим питанням для оцінки історії концепції завіту в Ізраїлі. Було запропоновано два життєздатні варіанти: (а) божество діяло як хранитель або свідок договору або  божество діяло як сторона завіту. Більшість вчених схиляються до першого варіанту, заявляючи, що божество було покровителем договору (Ель-Беріт або Баалберіт), укладеного між вождями різнорідного населення району Сихема.

Хуррітскій текст з Угаріту (RS 24.278; KTU 1.128.14-15)містить посилання на Баал Беріта. Згадується епітет: ‘il brt. Виникнення слова brt («договір») як західно-семітське запозичення з єгипетської мови за часів XIX і початку XX династій (бл. 1300–1170)

Ми маємо чимало свідчень, як із Старого Завіту, так і з текстів стародавніх договорів, про завіти між різними громадами та народами. Укладання договору було основним інструментом міжнародної дипломатії, тоді як усе життя в суспільстві регулювалося і контролювалося шляхом укладання пакту про запобігання небезпеці та забезпечення миру.

Немає підстав вважати завіт виключно ізраїльським явищем. Тим не менш, незважаючи на це багатство матеріалу, крім Старого Завіту існує напрочуд мало свідчень існування завітів, в яких божество було б одним із партнерів за договором. Одна із таких гіпотез полягає в тому, що Ізраїль отримав концепцію божественного завіту від Баал-Беріта із Сихема, так що традиція Синайського заповіту, що зв’язує Ізраїль з їх богом, була змодельована на основі цього раннього ханаанського завіту. Багато вчених стверджують, що вся концепція Ізраїлю про завіт з національним Богом сягає своїм корінням в культ Сихема. Стверджується, що Ізраїль отримав уявлення про божественний завіті з культу Баал-Беріта. На підтримку такої точки зору переважно говорять два основні факти. По-перше, це поява іменника b’rit у культі Баала Сихемського, а по-друге, безперечне значення Сихема для розвитку Ізраїлю як федерації племен.

Походження іменника b’rit широко обговорювалося, але цілком імовірно, що воно походить від аккадського слова, що означає «серед, між», яке проникло в Ізраїль через хананеїв.

Інший погляд на релігійний розвиток у Сихемі, стверджує, що Баал-Берит був ім’ям, під яким Бог Ізраїлю був відомий у тамтешньому святилищі після того, як його прихильники перейняли традицію Мойсеєвого завіту і помістили її у центр своєї віри. Це припускає, що Баал Беріт ототожнювався з Богом Ізраїлю і отримав свій характерний титул від завітної традиції культу бога Ізраїля. Така гіпотеза, однак, надає надто мало значення тому факту, що завіти існували в ханаанському суспільстві задовго до поклоніння Богу Ізраїля в Сихемі. Якщо іменник b’rit прийшов до Ізраїлю через хананеїв, немає підстав припускати, що b’rit, яким керував Баал в Сихемі, був Богом Завіту Ізраїлю. Ми мали б дійти такого висновку лише в тому випадку, якби не змогли пояснити титул Баал-Беріт у контексті ханаанського життя та релігії. Це, проте, негаразд, і цілком імовірно, що він походить від завіту, укладеного з ханаанським населенням Сихема. Ми повинні зробити висновок, що завіти використовувалися в Ханаані в ранні часи, і є свідчення того, що Сихем був не єдиним місцем, де Ізраїль зіткнувся з ними.

Нещодавно низка вчених висунула гіпотезу, яка стверджує, що культ Баал Беріта вплинув на введення в Ізраїлі форми завіту, який широко відомий за давніми васальними договорами. БаалБеріт був охоронцем і захисником політичного договору між Сихемом та деякими іншими містами-державами або частиною місцевого населення. Таким чином такий завіт був політичним інститутом усередині всієї ханаанської цивілізації. Або він був хранителем заповіту між хананеями із Сихема та місцевим ізраїльським населенням. Ще одна альтернатива, яка, по суті, приводить до того ж результату, полягає в тому, щоб розглядати Баал-Беріта як хранителя завіту, захисника різних комерційних і соціальних відносин з боку місцевого населення. Однак у всіх цих випадках інтерпретація полягає в тому, що Баал Беріт не був головним учасником заповіту, а був його хранителем або свідком. Ця точка зору, яка розглядає Баал Беріта як свідка і покровителя завіту, а не як його учасника, ймовірно, може претендувати на підтримку більшості вчених. Але саме ім’я, що не має дуже близької паралелі серед інших імен Баала, найбільше природно вказує на завіт, в якому Баал був старшим партнером. Воно означає «Пан, або Володар Завіту», що вимагає більш ніж роль свідка чи посередника.

Також варто згадати одну дуже важливу деталь, яка була відзначена вченими, але якій не завжди надавалося повне значення. Частина населення Сихема описується як «люди Еммора», він згадується у Буття 34  і його називають «батьком Сихема». Ім’я Еммор (Хамор) означає «осел», що є незвичайним, але не неможливим особистим ім’ям, яке належить до групи єврейських імен, взятих від тварин.  Храму Баал Беріта на тому ж місці передував Храм-фортеця бронзового віку, який, у свою чергу, включав ділянку землі, яка вважалася святою з першої половини 18 століття до н. у марійців, де «вбивство віслюка» є технічним терміном для укладання завіту, договору. Однак ритуал на підтвердження завіту вбивством віслюка досить поширений на стародавньому Близькому Сході, що означає, що визначення сихемського «сина Еммора» еквівалентно «члену божественного Завіту». Завіт Еммора, що становив основу соціальної структури життя в Сихемі, майже напевно був із Баал-Берітом, який був головним богом міста. Ті, хто був пов’язаний завітом через участь у ритуалі умертвіння віслюка, ставали «синами віслюка». Таким чином, фактичне походження імені слід зарахувати до ритуалу завіту.

Є кілька ознак того, що ханаанське суспільство було знайоме із завітами «правителів», особливо у формі царського заповіту між божеством та династією царів. Свідчення ханаанського царювання твердо вказують на сакральну основу, в якій божественне призначення та влада царя підтверджувалися та використовувалися для встановлення його престолу серед його підданих. У Сихемі старозавітні свідчення вказують не на царську владу як на основу місцевого завіту Баал-Беріта, а скоріше на привілейований статус частини населення, яка стала відома як б’не хамор (сини Хаммора). Вони сформували  правлячий клас, який мав традиційні привілеї управління містом. Це, безумовно, добре вписується у контекст як Буття 34, і Суд. 9.