Баал Тархунза

Баал Тархунза

Баал Тархунза, Баалтарс був божеством-покровителем міста Тарса в Перській імперії. Воно походить від імені Тархунзас — він був древнім божеством Анатолії, возвишеним богом, якого також називали Баал Тарс. Ім’я протоанатолійського бога погоди може походити від хеттського tarhu — «завойовувати, долати», а його епітети «непереборний, могутній» також підкреслюють його доблесть в бою.

Різні лувійські епітети Тархунза вказують на його функції. Він був «могутнім» і «корисним» («Тархунз Помічник»), але і «суворим». На зображеннях залізного віку Тархунза зображений воїном, вбиваючим сокирою ворогів. У битві він мчався попереду царя, забезпечуючи йому перемогу, і тому його можна було назвати «Тархунз Поля (Битви)» або «Тархунз полководця» (ієрогліф: kuwalanassis Tarhunz). Бог погоди також пов’язаний з горами. У Каркеміші залізного віку існував культ Тархунзи з гори Арпут (Arputawanis Tarhunz). Як бог неба, його називали Тархунза Небес. Як сяючий бог або бог, що володіє блискавкою, він носив епітети piḫaimiš («миготіння, сяйво») і piḫaššaššišiš («удар блискавки, спалахи»).

Лувійське нововведення — це ідея бога погоди виноградника. Вперше він засвідчений у 16 столітті до нашої ери в Південно-Анатолійському ритуалі виноградника, в якому його закликали для того, щоб королівський виноградник процвітав разом із богинями. У залізний вік Тархунз виноградника(turwarasina tarhunza) шанувався в Табалі з особливою інтенсивністю. Туванський цар Варпалавас II (2-а половина 8 століття до н.е.) мав визначний скельний рельєф, що зображає цей аспект бога, споруджений біля продуктивного джерела в Іврізі. Тархунза зображений у вигляді бородатого бога з кучерявим волоссям і шоломом. Він носить спідницю і пояс довжиною до колін, але не меч. У лівій руці він тримає гроно винограду і качани кукурудзи, в правій руці булаву. Йому пропонували тварин в жертву, а натомість «багато що зійшло з неба і багато зійшло з землі». У Самале він фігурує в арамейському варіанті як Хадад виноградника(hdd krmn «Hadad Carmine»). Тема процвітання виноградної лози і зерна була згадана вище і знаходить своє найбільш вражаюче іконографічне вираження в скельному рельєфі в Іврізі, але засвідчена і на інших пам’ятниках.  Напис, в якому ця тема згадується найчастіше, це Султанхан, висічений на пам’ятнику, знайденому в різний між трьома частинами на кургані Султанхан у північно-східній Каппадокії, неподалік Кулулу.

«Коли я поставив його (Тархунза виноградника), він прийшов з усім благом,

і кукурудзи було багато біля його ніг

(і) виноградна лоза тут теж була гарна.» (SULTANHAN §§ 4–7)

 

І Тархунза змусить цей виноградник вирости

і виноградна лоза зростатиме

(Вона) розправляє (свої) листя

і зробить 1000 тіваталі-мір (вина).

Йому (будуть) 9 волів і 100 (мір) вина.(SULTANHAN §§ 22–26)

 

Як ми бачили вище, досліджуючи контраст між виноградною лозою і вином, що виробляється на ній, Султанхан §§ 22–26 докладно описує, що виноградник повинен був виробляти велику кількість вина, одна десята частина якого, або десятина, ймовірно, буде як жертва Тархунзу . Конкретна форма, у якій з’являється цей Тархунза, — це «Тархунза виноградника» (туварисасин Тархунзан), встановлений автором напису, якимось Сарвативара, слугою Васусарми. Прямим результатом створення цього Тархунзи виноградника є прихід процвітання у вигляді зерна та виноградної лози, що знову дуже нагадує іконографічне зображення бога бурі в Івризі, де стебло кукурудзи, які він тримає в руці, здається, виходить з його ніг(це добре ілюструється іконографією пам’ятника Івризу, де бог бурі тримає в руці кукурудзу, а навколо нього росте виноградна лоза, з якої звисають грона винограду).

Причини процвітання, даровані Тархунзою виноградника, здаються воєнними, як повідомляє наступна частина напису:

Тархунза з виноградника дав [Васусармі] завойовницьку зброю

і він поставив своїх ворогів під (свої) ноги. (SULTANHAN §§ 8–9)

Можливо, не буде перебільшенням сказати, що розміщення ворогів під ногами Васусарми перегукується з вирощуванням кукурудзи під ногами Тархунзи у винограднику. Чи пов’язана перемога Васусарми із щедротами, зробленими Тархунзою на винограднику? Тут, здається, встановлюється взаємозв’язок. Через кілька абзаців продовжується тема щедрості. Тархунза надав «цю допомогу» (zanzi wariyanzi) Сарвативарі, слузі Васусарми, і це, мабуть, проілюстровано в наступних парах речень:

«і з неба ВАСУНАДА зійде у великій кількості,

і з землі виросте хліб та виноградна лоза». (SULTANHAN §§ 14-15)

Ми бачили використання теми процвітання вище, коли розглядали Султанхан §§ 22–26, в якому виноградник визначався як місце виробництва багатства у формі вина. Десятина вина мала бути залишена для бога виноградників Тархунзи, у данному выпадку одна десята частина від 1000 тиваталі — одиниць вина відповідно до найімовірнішої інтерпретації. Що це означає? У землю лилися ці жертви? Можливо, ймовірніше, що їх вливали в людей.

Виноградник мав бути місцем, куди хотілося б потрапити, як ми далі дізнаємося з Султанхан §§ 34–36, в яких йдеться про поводження зловмисників з виноградником, яким не дозволяється ні входити до нього, ні брати участь у діяльності там, залежно від тлумачення дієслова.

і той, хто оголошує (щось) злом для цього виноградника після цього

і коли …

Тархунза взагалі не пустить його у виноградник. (SULTANHAN §§ 34-36)

Тут також має місце місце дієслово «пити»: «Тархунза не дозволить йому пити у винограднику». Або противнику заважають увійти у виноградник, або пити у ньому вино. Виключення з діяльності на винограднику, що передбачає спільне розпивання вина, означає виключення з суспільства в більш широкому розумінні, а також із сфери досяжності благословення Тархунзи виноградника.

Бог бурі Баал Тархунза за своїми загальними характеристиками є богом війни та достатку. Це дає важливі підказки до епітетів, що використовуються для характеристик бога бурі Каратепе, пов’язаних із продуктивністю, таких як довголіття, здоров’я, достаток, багатство, перемога, успіх, полювання, зерно та вино. Тархунзас був також вираженням поваги, яку люди тих місць мали до родючості землі, її ритмів, її таємниць та її плодів. Протягом року статую прикрашали перші плоди землі: пучки колосків, пагони виноградної лози та квіти.

Baal Krntryš

Бог бурі Каратепе було визначено у лувійських написах як Тархунза Усанувамі, а в фінікійської версії — як Baal Krntryš. Написи Каратепе є фінікійською та ієрогліфічну лувійські версії тексту. Ці паралельні версії доповнюють відсутні частини версій і частково виправляють неправильні написи. Той факт, що ARHA Usanuwami означає достаток, відповідає сенсу  «Високоблагословенного Тархунзи» і допомагає в інтерпретації епітету Krntryš.

Риси бога грози Каратепе та значення Krntryš, яке згадується у фінікійських текстах, невідомі. Значення епітету Krntryš досі зберігає свою таємницю. Дослідження припущень, що мають високу ймовірність для слова Krntryš, представлені відповідно до іконографічних особливостей бога бурі Каратепе. Ці пропозиції є комбінацією слів, що позначають зерносховище (лувійське karuna, фінікійське qrnt) і вино і виноградник/склад вина (лувійське tuwarsa-tuwarisa, фінікійське trš, множина tryš).

У написі Чинекой бог бурі визначається як Tarhunt/Baal Kr. Бог пов’язаний із  землею та виноградником. Слово kr аккадською перекладається як karu і означає сад і пасовища. Богу бурі також поклонялися у місті Сідоні з епітетом Baal Kr. Дослідники інтерпретують епітет Kr як kûr («піч») на івриті. Другий можливий переклад фрази b’l kr — «Владика печі». На підтримку цієї інтерпретації ми можемо згадати, що Кілікія протягом століть була важливим джерелом заліза для Месопотамії, а також, імовірно, для Фінікії. Епітет Kr, ймовірно, був перетворений на Krntryš, прийнявши характеристики бога зерна, бога вина та бога полювання, і в лувійських написах він визначається як Tarhunza ARHA Usanuwami «Високоблагословенний».

У написі Чинекой бог бурі визначається як Tarhunt/Baal Kr. Бог пов’язаний із  землею та виноградником. Слово kr аккадською перекладається як karu і означає сад і пасовища. Богу бурі також поклонялися у місті Сідоні з епітетом Baal Kr. Дослідники інтерпретує епітет Kr як kûr («піч») на івриті. Другий можливий переклад фрази b’l kr — «Владика печі». На підтримку цієї інтерпретації ми можемо згадати, що Кілікія протягом століть була важливим джерелом заліза для Месопотамії, а також, імовірно, для Фінікії. Епітет Kr, ймовірно, був перетворений на Krntryš, прийнявши характеристики бога зерна, бога вина та бога полювання, і в лувійських написах він визначається як Tarhunza ARHA Usanuwami «Високоблагословенний».

Інші вчені бачили в krntryš можливу форму прикметника. Боссерт припустив, що krntryš може означати грецьке κράντοριος, «володар». П. Шмітц нещодавно припустив, що словосполучення b’l krntryš в Каратепі слід розуміти як b’l плюс грецьке прикметник *κορυνητήριος, таким чином, виходить  «Ваал тримає булаву». Божественний епітет означає образ бога бурі, що носить булаву, ймовірно, бога бурі Алеппо. Боссерт (1953: 183) також припустив, що krntryš може означати грецьке «владика». Honeyman (1948) запропонував непідтверджене індоєвропейське з’єднання kuirwan(a)-tarayas «володар Тарса». Дюпон-Соммер віддавав перевагу грецькому karanos «вождь» у поєднанні з -TRYŠ «Tarsus». Якщо справді krntryš є фінікійським уявленням чи спорідненим грецькому слову *korunētērios, «той, що носить булаву», то з цього випливає, що b’l krntryš, ймовірно, відноситься до місцевої версії божества-воїна, що несе булаву.

Напис Азатівата був виявлений у 1947 році на території колишньої стародавньої Кілікії, нині Каратепе, провінція Адана, Туреччина. Напис датується початком 7 століття до н.є.

Текст Азатівата:

Я Азатівата, благословенна сонцем людина, слуга Тархунзи/Баала.

Тархунза/Баал зробив мене матір’ю та батьком для Аданави

І я наповнив житниці Пагарей, і я створив військо за військом…

все від Тархунза / Баала і богів.

Отже, Тархунза/Баал і …попросили мене збудувати цю фортецю, і я збудував її…

Я поселив у ньому Тархунза/Baal Krntryš, і всяка  земля почне шанувати його:

І нехай Tarhunza Usanuwami/Baal Krntryš і боги цієї фортеці дарують йому, Azatiwata, довгі дні і багато років і гарний достаток, …

І нехай ця фортеця стане (одною) для бога зерна та бога вина…

Нехай небесний Тархунза/Баал Шмм, небесне Сонце та всі боги виділять це царство і…

У першій частині тексту Азатівата заявляє, що він людина бога сонця і слуга Тархунзи/Баала, він зробив себе матір’ю та батьком міста Аданава, що він наповнив амбари Пахарей/Паар за допомогою цього бога і що він розвиває свою армію. У середній частині тексту пояснюється, що Тархунза/Баал і … просили збудувати замок, і що він був побудований за допомогою цих двох богів. Замку було дано ім’я Азативата, і там було встановлено скульптуру бога бурі. Після того, як скульптура бога бурі була встановлена, стало зрозуміло, що богом замку є Тархунза Усанувамі/Баал Крнтріс. Наказано робити підношення цим богам, а у відповідь бога просять бути богом зерна і богом вина (домом) для довголіття, здоров’я, достатку, багатства, перемоги, успіху та переваги.

У новохетських провінціях основні риси бога бурі проявляються варіаціями, і вони іконографічно зображуються двома різними способами. Бог бурі іноді зображується як воїн, що несе зброю, таке як двоголова сокира, тризуб-блискавка, меч і булава, а іноді як сила, що приносить достаток, з колоссями та гронами винограду. Істотними рисами бога бурі є те, що він несе хмари та вітри та робить урожай та виноградники продуктивними.

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.